Algemeen

In 2016 is er een nieuwe wet in werking getreden: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet beoogt een effectieve laagdrempelige afhandeling van klachten.

Klachten

Volgens de Wkkgz is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als de therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Uit de praktijk blijkt dat een klachtenfunctionaris zo’n gesprek eerder op gang kan brengen. Patiënten kunnen gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Lost een gesprek het probleem niet op? Dan kan de patiënt een rechtszaak aanspannen. Maar de wet biedt ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Patiënt

Heeft u een klacht over een behandeling of over uw zorgaanbieder en lukt het niet samen tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Lees Meer

Zorgaanbieder

Heeft u te maken met een ontevreden of klagende patiënt, en komt u er zelf niet uit met uw patiënt, schakel dan de klachtenfunctionaris in van uw beroepsvereniging.
Lees Meer

Stichting geschilleninstantie KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel (telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur)
Tel. 06-12823070
Email: geschilleninstantie@kab-koepel.nl
ING rekno: NL87 INGB 0008 1324 86
Disclaimer