Download volledige versie

Wijzigingen en disclaimer

SG KAB behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. SG KAB hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Om zeker te zijn dat u op de hoogte bent raden wij u aan deze verklaring met regelmaat te raadplegen. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website SG KAB zijn verbonden. Lees, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan, voor het gebruik van deze websites de betreffende privacyverklaring. De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door SG KAB. Hoewel met uiterste zorgvuldigheid wordt getracht om de inhoud zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie die is opgenomen incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SG KAB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie

Privacy-statement

Vanaf 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie bepaalde gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.