De geschillenprocedure en het geschillenreglement

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder en bent u er met hem of haar niet uitgekomen, dan kunt u als klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschilleninstantie KAB. De geschillengeschilleninstantie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de complementaire zorg en een ambtelijk secretaris. De geschilleninstantie kan claims toekennen tot €25.000. Een uitspraak van de geschillengeschilleninstantie is bindend. In het Geschillenreglement staan de regels voor de afhandeling van een geschil. Als klager en zorgverlener er in de klachtenbemiddeling niet uitkomen, kunnen zij naar de onafhankelijke geschillengeschilleninstantie gaan en om een bindend oordeel vragen.

Stichting geschilleninstantie KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel (telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur)
Tel. 06-12823070
Email: geschilleninstantie@kab-klachten.nl
ING rekno: NL87 INGB 0008 1324 86
Disclaimer