De geschillenprocedure en het geschillenreglement

Heeft u een klacht over uw zorgaanbieder en bent u er met hem of haar niet uitgekomen, dan kunt u als klager de klacht als geschil voorleggen aan de geschilleninstantie KAB. De geschilleninstantie bestaat uit een onafhankelijke jurist, een vertegenwoordiger namens de patiënten, een deskundige op het gebied van de complementaire zorg en een ambtelijk secretaris. De geschilleninstantie kan claims toekennen tot €25.000. Een uitspraak van de geschilleninstantie is bindend. In het Geschillenreglement staan de regels voor de afhandeling van een geschil. Als klager en zorgverlener er in de klachtenbemiddeling niet uitkomen, kunnen zij naar de onafhankelijke geschilleninstantie gaan en om een bindend oordeel vragen.