Bent u patiënt?

Heeft u een klacht over een behandeling of over uw zorgaanbieder en lukt het niet samen tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting geschilleninstantie KAB.

Wilt u ondersteuning door een klachtenfunctionaris

Voor ondersteuning door een klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het secretariaat van de van vereniging waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten. Deze klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.
Download klachtenfolder