Uitspraken geschillen huisartsenzorg

Op deze pagina vindt u een overzicht van uitspraken die de geschillencommissie na behandeling van eerdere geschillen heeft gedaan. Staat er een geschil bij dat lijkt op uw geschil? Dan kunt u de uitspraak lezen en zo enigszins inschatten hoe de geschillencommissie mogelijk zal oordelen over uw geschil.

Uitspraken Zorgaanbieder

Titel Uitspraak Datum
2018-001 25-05-2018
2018-002 05-07-2018
2018-003 13-02-2019
2018-004 25-05-2019
2019-001 22-05-2020

Stichting geschilleninstantie KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel (telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur)
Tel. 06-12823070
Email: geschilleninstantie@kab-klachten.nl
ING rekno: NL87 INGB 0008 1324 86
Disclaimer