Bent u zorgaanbieder?

Heeft u te maken met een ontevreden patiënt, biedt uw patiënt dan de ruimte om zijn of haar onvrede te uiten. Neem de klacht altijd serieus en probeer in goed onderling overleg in een zo vroeg mogelijk stadium tot een oplossing van de klacht te komen. Komt u er zelf niet uit met uw patiënt, schakel dan de klachtenfunctionaris in van uw beroepsvereniging. Het is raadzaam om bij klachten met mogelijke financiële claims ook uw aansprakelijkheidsverzekering te informeren.
Indien de patiënt de klacht indient bij de GeschilleninstantieKAB zijn er behandelkosten voor u als zorgaanbieder.

Behandelingskosten

VVoor het behandelen van de klacht rekent de Geschilleninstantie de werkelijk gemaakte kosten. Dit is inclusief de zitting. Indien u tot een schikking komt voor de zitting bedragen worden de reƫle kosten in rekening gebracht. De kosten voor een eventuele schikking zullen waarschijnlijk aanzienlijk lager uitvallen.

Klachtengeld patiënt

Wanneer de geschilleninstantie de patiënt in het gelijk stelt, dan moet u als zorgaanbieder het klachtengeld dat de patiënt heeft betaald, aan de patiënt terugbetalen.

Stichting geschilleninstantie KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel (telefonisch te bereiken op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur)
Tel. 06-12823070
Email: geschilleninstantie@kab-klachten.nl
ING rekno: NL87 INGB 0008 1324 86
Disclaimer